Mantra je zvuk. Hinduistická tradice učí, že všechny znaky světa vzešly z posvátné slabiky ÓM - nejmocnější mantry, prvotní vibrace vesmíru.

Mantra je osvobozující posvátný zpěv, jehož použití a účinek byl popsán již ve starých indických Védách a po tisíce let byl předáván od mistra k mistru. Nejen mystikové Východu znali účinky používání manter, ale také prastaré nauky Egypta, Tibetu, ranného křesťanství, islámu a další se zmiňují o vibracích zvuku a jeho tvořivé síle. V Tibetu a v Indii mantry dodnes slouží jako bhaktické modlitby k uctívání a odevzdání se Bohu, jako ochranné štíty proti zlým vlivům a nemocim. Jejich magický zvuk pomáhá léčit psychickou nerovnováhu, uvolnit mysl, zklidnit emoce a otevřít srdce. Ovlivňují nás zevnitř i zvenčí.

Mantra je nástrojem vnitřní proměny. Slouží k opakovanému recitování nebo k meditaci. Účelem manter je dosáhnout vysvobození, uvědomění, uvolnění a sílu. Většinou se jedná o sled slabik, které nesou nějaký význam, ale také jde o jejich zvukovou hodnotu a podpoření přirozené schopnosti mysli zklidnit se a soustředit se na zvukovou vibraci.  

Facebook, YouTube

   


Aktuální akce

19. 11. 2023, NEDĚLE, 19:00
Zpívání v kruhu, Tibet Open House

POZOR ZMĚNA!!! 15. 12. 2023, PÁTEK, 19:00
Zpívání v kruhu, Tibet Open House


18. 1. 2024, ČTVRTEK, 19:30!!!
Zpívání v kruhu, Tibet Open House


21. 2. 2024, STŘEDA, 19:00
Zpívání v kruhu, Tibet Open House

15. 3. 2024, PÁTEK, 19:00
Zpívání v kruhu, Tibet Open House

18. 4. 2024, ČTVRTEK, 19:30!!!
Zpívání v kruhu, Tibet Open House


15. 5. 2024, STŘEDA, 19:00
Zpívání v kruhu, Tibet Open House


14. 6. 2024, PÁTEK, 19:00
Zpívání v kruhu, Tibet Open House


Prostor Tibet Open House se nachází ve Školské ulici 28, kousek od Vodičkovy ulice. 

Iniciativa Tibet Open House vznikla z popudu Linhartovy nadace jako důsledek dlouhodobého zájmu o kulturu Dálného východu. Jejím cílem je prezentovat kulturu, filozofii a místopis dané oblasti a zpřístupňovat je místnímu publiku.

www.tibetopenhouse.cz