Kirtan - představení


Výňatky z Bhakti Jóga Swami Sivananda

Mysl je zvláštní kombinace různých nálad, temperamentů a rozmarů, podivná směsice různých citů a emocí. Proto autoři védických hymnů navrhli v dávných dobách různé způsoby ovládání mysli. Jednou metodou, kterou popsali je cesta Bhakti, cesta oddanosti a nesobecké lásky. Vrozenou přirozeností všech živých tvorů je milovat vnější objekty.Velmi těžko milujeme a ctíme něco ve svém srdci. Absolutní samota existuje. Láska k externím věcem je nevědomým vnitřním nutkáním stát se jednotným se vším.

Bhakti jóga, láska pro lásku, v sobě obsahuje praktiky Puja (rituální uctívání), naslouchání příběhům Pána a speciálně Kirtan (jeden z devíti modů Bhakti), je nejjednodušší, nejjistější a nejrychlejší způsob realizace Boha. Můžeme ho realizovat sami právě prostřednictvím Kirtanu. Kirtan je zpíváním božího jména s oddaností (Bhava), láskou (Prem) a vírou (Shraddha). Zpívání o Pánu je všeobecně známo pod názvem Bhajan ve většině částí Indie. Při Sankirtanu se lidé scházejí na veřejném místě a společně zpívají boží jméno doprovázení hudebními nástroji jako jsou harmonium, činelky, bubínky a další .

Sanskrtské slovo "krit" znamená chválení. Takovéto zpívání má příznivý efekt jak na fyzické, tak i jemnohmotné tělo. Je to výborná metoda na uklidnění nervů a usměrnění emocí na pozitivní cíle. Během Kirtanu výjimečná spirituální síla přichází přímo z vnitřní podstaty srdce, čistí mysl i srdce. Sattva (čistota, existence) proudí od Pána přímo do mysli. Kirtan dává sílu čelit obtížím v bitvě života, je to silný mentální posilující lék. V každém slově je síla. Stejně jako jméno určité věci přitahuje tento objekt do naší mysli, tak i jméno Boha vytváří Boží vědomí ve vyčištěné mysli. To se stává přímou příčinou realizace nejvyšší dokonalosti Boha.

Kirtan má nekonečnou sílu (Shakti). Odstraňuje všechny nečistoty z mysli. Vedantisté říkají, že jsou tři druhy překážek seberealizace - nečistoty, neklid a nevědomost. K jejich odstranění doporučují nesobeckou službu, uctívání a meditaci. Sankirtan sám o sobě může dosáhnout všeho dohromady. Kirtan odstraňuje nečistoty mysli, klidní ji, krotí její tendenci k nerozhodnosti, a nakonec trhá závoj nevědomosti a přivádí hledajícího (Sadhaka) tváří v tvář Bohu. Pro období Kali-Yugy (doby železné) představuje Kirtan sám o sobě tu nejlepší jógu, založenou na oddanosti. Když se naše mysl zaměřuje na zpěv Pánova jména a slávy, starosti a stres se uvolňují. Oddaný cítí přítomnost Boha a ředí své ego. Srdce se otevírá a čistí.

Kirtan je velmi účinnou metodou oddanosti ještě z jednoho důvodu. Lidé jsou od přirozenosti bytostmi erotickými. Milujeme a milujeme, nemůžeme být bez lásky. Ale většina lásky je pouhou touhou nebo je sobecká, není to čistá oddaná láska. Toužíme po sladké hudbě. Hudbou roztávají i ta nejledovější srdce. Jestliže existuje něco na tomto světe, co může změnit srdce člověka velmi rychle, tak je to hudba. A toho se využívá právě při Kirtan Bhakti, ale se zaměřením na Boha a ne na smyslová potěšení. Lidské city jsou nasměrováni k Bohu a naše láska k hudbě není zničena. Hudba je Nada Jóga, jóga zvuku. Různé tóny vibrují v jemných energetických kanálech (Nada), čistí je a probouzí spící duševní a duchovní sílu.

Kirtan otevírá srdce, naplňuje srdce čistotou a přináší harmonii a Božskou Lásku. Při zpívání jména Boha zapomíná zpěvák na tělo i svět. Oddaný vstupuje při zpěvu do super-vědomého stavu. Zpívání Kirtanu, třeba i mechanické, vytváří mnoho blahodárných efektů. Je-li plné oddanosti a uvědomění, jsou přínosy neměřitelné. Kirtan umožňuje uvědomit si Nekonečno tady a teď. Kirtan chrání před bludy. Proto je dobré zpívat jména Boha neustále..